Iskolánk

RÓZSAHÁZ
Gyógypedagógiai Waldorf Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánk az intézmény-típus besorolás szerint:

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, amely általános iskola és alapfokú művészeti iskola.
Többcélú intézmény, egységes iskola.

Az iskolánk által ellátott alapfeladatok:

  • általános iskolai nevelés-oktatás,
  • alapfokú művészetoktatás,
  • azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatók. (A Nkt. 4. § 1. pontja szerint: 1.3., 1.18., 1.22. )

Az iskolánk által ellátott SNI típusok :

  • értelmi vagy beszédfogyatékosság,
  • halmozott fogyatékosság,
  • autizmus spektrum zavar,
  • egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) (A Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltaknak megfelelően)

A pontos BNO-kódok, amikkel jelentkezni lehet, itt megtekinthetők.

Iskolánk alapítója és fenntartója a

Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület

Címe: 1222 Budapest, Mező utca 49.