Az iskola alapításáról

Alapozás

Korunk egyik nagy szükségletére reagálva 2017 októberében belevágtunk az első magyarországi gyógypedagógiai Waldorf-iskola megalapításába, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára is elérhetővé váljon a Waldorf-szemléletű oktatás-nevelés.

Az öttagú Kezdeményező kör által meghirdetett találkozóra több mint 70 érdeklődő pedagógus, terapeuta és szülő érkezett egy első kötetlen ötletelésre a Solymári Fészek Waldorf Iskolába.

Azon elköteleződöttekből, akik írásos nyilatkozatukkal megerősítették, hogy az alapítás folyamatában felelősséghordozóként részt szeretnének venni, 2017 decemberében megalakult az iskola Szellemi Alapítóinak a köre, és 2018. májusára a Szellemi Alapítói kör munkájának köszönhetően megszületett az iskola Vezérképe. Létrejött a Pedagógusi-szakmai kör is, ami rendszeres találkozói során szakmai alapozó munkát folytatott (művészeti és önismereti munka, antropozófiai stúdium és a pedagógiai program megírásának előkészítése).

2018 október 14-én, szinte napra pontosan egy évvel a legelső találkozó után, sor került egy újabb széles körű, minden érdeklődő szülő és szakember számára nyitott találkozóra az Óbudai Waldorf iskola euritmiatermében. Délután pedig szűkebb körben, a Szellemi Alapítók többségéből, 11 taggal megalakult az iskola létrehozója és fenntartója, a Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület, melyet 2018 decemberében be is jegyeztek.

Munkacsoportokban és közös egyeztető találkozásokon zajlott tovább az iskolaalapítás jogi, gazdasági, gyakorlati és szellemi munkája: az épület keresése, a kerettanterv írása, a pedagógusok keresése, kapcsolattartás az érdeklődő szülőkkel, a jelentkező családok felvételi folyamata, a hivatalos jogi engedélyeztetések, és a forrásteremtés kihívásainak megoldása.

“RÓZSA-Ház-építés” az alapokra

A név

A Rózsaház név kiválasztását hosszú tanácskozási, szelektálási folyamat előzte meg és módszeresen felépített közösségi döntési folyamat által született meg végül.
A rózsa intenzív gyógyító erővel bír, sok gyógyító-szernek az alapanyaga, a legtisztább önzetlen szeretetnek, az áldozatvállalásnak és a mindig megújuló értelmes életnek a szimbóluma. A rózsa a fáradhatatlan belső fejlődés, a méltóság, a kiteljesedés, az önmagává, ön-azonossá válás virága.
Ez a mi célunk is: hogy minden nálunk cseperedő gyermek legteljesebben önmagává fejlődhessen, és beteljesíthesse saját céljait, bejárhassa a saját útját.
Ez a név képi formában hordozza az utalást a szépséggel, kellemmel, finomsággal teli befogadó, oltalmazó hajlékra, ahol mindenki biztonságban önmagává fejlődhet.

Az épület

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az épületben, ilyen gyönyörű természeti környezetben élhetjük mindennapjainkat! A természet közelsége, az udvar hatalmas szabad tere, az épület kiváló állapota – mind hozzájárulnak ahhoz, hogy test, lélek és szellem számára egyaránt gyógyító és építő lehessen az iskolában eltöltött idő. Minden évszakban, minden reggeli iskolába érkezés egy tízperces erdei sétával indul, ami támogatja a testi egészség megőrzését, segíti az akaraterő fejlődését és összekapcsolja a gyerekeket a természettel, megélhetővé teszi annak változásait.
Ugyanakkor ennek a másik oldala, hogy elhelyezkedése miatt épületünket nem könnyű megközelíteni. A legközelebbi tömegközlekedési pont (21 és 21A busz megállója) körülbelül fél órányi sétára van, autóval pedig a Mátyás király út végén található sorompóig lehet menni, a természetvédelmi terület határán túlra csak az iskola dolgozóinak és a mozgásukban akadályozott gyermeket nevelő szülőknek van autós behajtási engedélyük.
Iskolánkba igen széles sugarú körből (akár 30 km) járnak a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok, és a gyermekek szállításában összefogással segítik egymást az egy irányból érkezők. 

Épületünk befogadó kapacitása véges, ezért a kérdés hosszútávú megoldásának feladata itt áll még az iskola közössége előtt.

Fenntartás, önfenntartás

A Waldorf-iskolák önfenntartó és önigazgató intézmények, működésük Rudolf Steiner szociális hármas tagozódás eszméjén alapul. Mindhárom fő működési területre figyelmet kell fordítanunk, hiszen ugyanolyan fontos mind a gazdasági, mind a jogi, mind a szellemi/kulturális oldal ahhoz, hogy az intézmény és annak tanári-gyermeki-szülői közössége egészségesen működhessen.

Minden erőnkkel azon igyekszünk, hogy a szakmai és szellemi feltételek mellett a jogi és gazdasági feltételeket is megteremtsük a hosszútávú kiegyensúlyozott működéshez. Ez sok szempontból nehéz, sokszor formailag, jogilag is kitaposatlan úton jártunk, hiszen Magyarországon nem volt még gyógypedagógiai Waldorf-iskola.

És nehéz azért is, mert egy gyógypedagógiai iskolában az osztályok alacsony és a szakemberek magas létszáma olyan többletköltségeket eredményez, amiket önmagukban nem tudnak a szülői befizetések ellensúlyozni. Iskolánk fenntartásához, mindennapi működéséhez is adományokra van szükségünk, és ennek előteremtése is az iskolát fenntartó szülők feladata.

A színvonalas szakmai munkának, a bensőséges hangulatnak, a közösség alakulásának lehetővé tétele és a fizikai feltételek megteremtése is csak közös tenni akarással és rengeteg befektetett munkával érhető el. De eddig nagy csodák kísértek minket, és bízunk benne, és dolgozunk érte, hogy ezekre a továbbiakban is rászolgáljunk, és a szükséges gazdasági források továbbra is megteremtődjenek.